NUOTTI – Valmennus

Toimin KELA:n palveluntuottajana ja toteutan NUOTTI-valmennusta Varsinais-Suomen alueella.

Tarvitsetko tukea tulevaisuuden suunnitteluun? Valmennuksen avulla saat tukea konkreettisiin askeliin kohti opintoja tai työelämää.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennuksen avulla lisätään asiakkaan kykyä suunnitella tulevaisuuttaan ja pääsemään opintoihin tai työelämään. Nuottivalmennus kestää kahdenkymmenen tapaamisen ajan. Yksi tapaaminen on tunnin mittainen. Tapaamisia voi toteuttaa myös kaksi kerrallaan.

NUOTTI-valmennus on asiakkaalle ilmaista. Voit saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Valmennus toteutetaan yleensä asiakkaan omassa ympäristössä. Valmennus voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla.

Valmennuksen aloittamiseksi yhteydenotto Kelaan riittää. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita.

Mikäli valitset minut valmentajaksesi, mainitse hakiessasi Ammatillinen tukihenkilöpalvelu Teemu Leinonen.

Hakeminen

Voit olla itse yhdeyssä Kelaan tai kanssasi työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, mainitse että olet hakeutumassa NUOTTI-valmennukseen. Mikäli jokin mietityttää, voit olla minuun yhteydessä 0407039483 tai teemu.leinonen@ammatillinentuki.fi

Itse voit ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon.

020 692 205

Yhteistyötaho voi olla yhteydessä Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan.

020 692 235.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Mikäli Nuotti- Valmennus päätetään aloittaa saan siitä päätöksen ja olen sinuun nopeasti yhteydessä, jolloin sovimme tarkemmin valmennuksen aloittamisesta ja toteuttamistavasta.

NUOTTI-valmennus on kelan ammatillista kuntoutusta, katso ystävällisesti lisätietoja: kela.fi/nuottivalmennus