NUOTTI – Valmennus

Toimin KELA:n palveluntuottajana ja toteutan NUOTTI-valmennusta Varsinais-Suomen alueella

Tarvitsetko tukea tulevaisuuden suunnitteluun? Valmennuksen avulla saat tukea konkreettisiin askeliin kohti opintoja tai työelämää.

Voit saada KELA:sta kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan. NUOTTI-valmennus on asiakkaalle ilmaista.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennuksen avulla lisätään asiakkaan kykyä suunnitella tulevaisuuttaan ja pääsemään opintoihin tai työelämään. Nuottivalmennus kestää kahdenkymmenen tapaamisen ajan. Yksi tapaaminen on tunnin mittainen. Tapaamisia voi toteuttaa myös kaksi kerrallaan.

Valmennus toteutetaan yleensä asiakkaan omassa ympäristössä. Valmennuksesta voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla viisi tapaamista kahdestakymmenestä.

Valmennuksen aloittamiseksi yhteydenotto Kelaan riittää. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita.

Mikäli valitset minut valmentajaksesi, mainitse hakiessasi Ammatillinen tukihenkilöpalvelu Teemu Leinonen.

Hakeminen

Voit olla itse yhdeyssä Kelaan tai kanssasi työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, mainitse että olet hakeutumassa NUOTTI-valmennukseen. Mikäli jokin mietityttää, voit olla minuun yhteydessä 0407039483 tai teemu.leinonen@ammatillinentuki.fi

Voit laittaa viestiä OmaKela palvelussa https://www.kela.fi/omakela-etusivu  , jonne voit kirjoittaa toivovasi NUOTTI-Valmennusta ja halutessasi voit mainita toiveeksi palveluntuottajaksesi Ammatillinen tukihenkilöpalvelu Teemu Leinonen Tmi.

Itse voit ottaa yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon.

020 692 205

Yhteistyötaho voi olla yhteydessä Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan.

020 692 235.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Mikäli Nuotti- Valmennus päätetään aloittaa saan siitä päätöksen ja olen sinuun nopeasti yhteydessä, jolloin sovimme tarkemmin valmennuksen aloittamisesta ja toteuttamistavasta.

NUOTTI-valmennus on kelan ammatillista kuntoutusta, katso ystävällisesti lisätietoja: kela.fi/nuottivalmennus