Työnohjaus

Työnohjaus on keino ottaa oma työ paremmin haltuun. Tarjoan työnohjausta työssä jaksamiseen, oman työn tutkimiseen, kehittämiseen ja arvioimiseen. Työnohjaus on tasa-arvoinen ja asiakaslähtöinen prosessi, jossa työnohjaaja ohjaa asiakasta/työryhmää oman asiantuntemuksensa hyödyntämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Työnohjaus tähtää ammatilliseen kasvuun, perustehtävän kirkastamiseen ja työn sujuvoittamiseen. Työnohjaus tukee oman osaamisen löytämistä sekä vahvistaa kykyä hyödyntää omia vahvuuksiaan. Työnohjaus auttaa selkiyttämään oman työn tavoitteita ja vahvistaa kykyä kohdata muutoksia ja stressiä.

Hyödynnän työnohjauksessani psykiatrialta ja sosiaalihuollon avopalveluista saamaani kokemusta. Työnohjaajana tuen ja haastan asiakasta/työryhmää ja vahvistan heidän kykyä hyödyntää omia vahvuuksiaan. Viitekehyksenäni on ratkaisukeskeisyys ja käytännönläheinen lähestyminen asioihin. Erityisenä mielenkiinnon kohteinani ja osaamisenani ovat tunteiden hallinta, psykiatriset vaikeudet, neuropsykiatriset asiakkaat ja heidän kanssaan työskentelyn tukeminen. Olen suorittanut ratkaisukeskeisen ja toiminnallisen työnohjaajakoulutuksen (60 opintopistettä)