Neuropsykiatrinen ( Nepsy ) valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen menetelmä, jossa tuetaan asiakkaan pääsemistä hänen kanssa yhteistyössä asetettuihin konkreettisiin tavoitteisiin. Tavoitteissa on tärkeää asiakkaan oman mielipiteen kuunteleminen. Tavoitteita saavutetaan suunnitelmallisen yksilötyöskentelyn avulla. Valmennuksen avulla pyritään löytämään keinoja selvitä itsenäisesti arjen haasteista. Tavoitteet voivat olla esim. luokalta pääsy, töihin paluu, kalenterin käytön oppiminen tai ajoissa oleminen.

Valmennus voidaan aloittaa antamalla tietoa asiakkaalle ja perheelle kyseisestä neuropsykiatrisesta häiriöstä. Tärkeää on keskustelun avulla selvittää ja selkeyttää asiakkaalle mitä häiriö hänen kohdallaan tarkoittaa. Valmennuksen aikana selvitetään miten häiriön tuomien ominaisuuksien kanssa voi oppia parhaalla mahdollisella tavalla elämään. Valmennuksessa voidaan käydä läpi esim. oppimisen eri keinoja tai sosiaalisten taitojen opiskelua.