Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyötä tarjoan sosiaalihuollon avopalveluna. Tarjoan pitkäaikaistakin ammatillista tukea, johon sitoudun. Tuen tarvetta arvioin jatkuvasti ja tuen asiakkaan omaa kykyä jatkaa elämässä eteenpäin. Tuen tarve voi tulla perheen vaikeista tilanteista, tai yksilön omista haasteista. Tuki voi olla keskustelua tai enemmän toimintaan painottuvaa. Tuen avulla voidaan esim. pyrkiä sosiaalisten taitojen kehittymiseen, tukea harrastusten löytämistä ja koulun käyntiä tai tarjota luotettava aikuinen jolle puhua itselleen tärkeistä asioista.